©  Photo:

Walking Route 3 km: Søstenen

Vandrestrækningen Søstenen tager dig gennem landskabet Henninge, Lindelse Nor og Snaremose Sø. Desuden finder man også fortællinger om Søstenen og Købingshoved.

Det kan du opleve…


Sagnet om Søstenen

Der findes flere lokale sagn om Søstenen. Det første handler om hvordan stenen kom til at ligge her. Stenen havnede nemlig på Langeland ved et uheld. En gammel troldkone, der boede på Lolland, kunne ikke lide lyden af kirkeklokkerne fra den nybyggede kirke på Strynø. Hvorfor hun i sin frustration kastede en kæmpe sten mod kirken for at knuse den.

Et andet lokalt sagn lyder, at det er her ved Søstenen, at storken henter babyer, inden de bliver afleveret ved forældrene.

Gå en tur på 3 km

Vandrestien ved Søstenen går fra Søndre Landevej til Klæsø Jollehavn ved Lindelse Nor og kan bruges som forbindelse til/fra Øhavsstien via dæmningen ved Henninge Nor. Langs stien finder du information om Snaremose Sø, Henninge Nor og Lindelse Nor. Herudover kan du læse om de fortællinger, der er knyttet til Søstenen og Købingshoved.
Er du interesseret i vindenergi, har du på ruten udsigt til talrige vindmøller og mulighed for at læse om vindenergiens betydning for en bæredygtig udvikling på Langeland.

Experience Søstenen 360 degrees

The digital visibility of Langeland routes is supported by the Danish Outdoor Council with distribution funds for outdoor life.