Om Destination Fyn Convention Bureau

Photo: Thomas Rockall Muus

Destination Fyn Convention Bureau er det officielle convention bureau for Fyn og Øerne. 

Vi står klar med gratis hjælp og rådgivning til alle, der kunne være interesseret i at afholde konferencer, kongresser og møder på Fyn, Langeland og Ærø. Sammen med vores brede skare af medlemmer og samarbejdspartnere hjælper vi med at afdække de fynske muligheder for mødesteder, hoteller, oplevelser og meget mere ud fra særlige ønsker og behov. Læs mere om Destination Fyn Convention Bureaus services 
 
Vi arbejder hovedsageligt med tiltrækning af internationale konferencer, af større nationale konferencer og erhvervskonferencer, erhvervsseminarer og messer med afsæt i de fynske styrkepositioner. Det vil sige robot- og droneområdet, det maritime felt og sundhedsforskning. 
 
Vi arbejder med branding, tiltrækning og udvikling af erhvervsturisme på Fyn og Øerne. Ikke to konferencer er ens, så hvert set-up er tilpasset specifikt til det enkelte event.  

En del af Destination Fyn & Erhvervshus Fyn 

Convention Bureauet er en del af Destination Fyns erhvervsturismeindsats.  

Destination Fyn er en non-profit turismeorganisation, ejet af de 10 fynske kommuner og engageret af vores medlemmer bestående af fynske turismevirksomheder. 
Vores fornemmeste opgave er at understøtter det fynske turismeerhverv. Det gør vi blandt andet ved at markedsføre Fyn og Øerne i ind- og udland, udvikle turismeprodukter og kompetenceudvikle erhvervet. Alt sammen for at skabe vækst og arbejdspladser til hele destinationen. 
 
Ambitionen er at styrke Fyns konkurrenceevne som møde-, konference- og kongresdestination. Vi holder et skarpt øje på markedets udvikling og på væksten i overnatninger og turismeformer på Fyn. Når det går godt for turismen på Fyn, fører det nemlig en lang række positive synergier med sig. Det skaber arbejdspladser og medfører investeringer inden for turismeerhvervet, men det påvirker også den generelle erhvervsudvikling, bringer ny viden til øen, og sikrer såvel øget kulturudbud som ny bosætning. 

Vejen til langsigtet vækst og maksimal værdi for virksomheder og kommuner går via en fælles vision og et stærkt samarbejde på tværs af brancher, sektorer og kommunegrænser. 

Vores møde-, konference- og eventstrategi fokuserer derfor ikke på mængden af møder, konferencer og events, men på at de konferencer og events, vi tiltrækker, bygger på det fynske DNA og sætter destinationens styrker i centrum.  
 
Destination Fyn har til huse i Erhvervshus Fyn, hvori vi indgår som en klynge. Det betyder, vi har godt 70 ekstra kollegaer, inklusiv direkte adgang til dygtige forretningsudviklere og konsulenter der har tæt kontakt til erhvervslivet.