Skip to main content
©  Photo:

Surf spot: Det lille hav ved Eriks Hale

Skønt surf spot med sandbund og knæhøjt vand

"Det lille hav" er en glimrende lille lagune, hvor der i den sydlige ende er knæhøjt vand. Der er sand/dyng bund og 
ingen sten observeret på spottet, dog er der et par jernrør til fortøjning af småjoller langs strandhusene ved den sydlige
hale. Rørene kan ses tydeligt ved lavvande, men er under vand ved højvande. Opmærksomheden bør være på disse ved
rekognoscering af spottet.

Det kan anbefales at rigge på den sydlige tange (Eriks hale), hvor der er lidt marehalm men overvejende sand. For de øvede surfere kan der surfes over bag stenmolen og evt. yderligere øst på. Der kan man få lidt "kite safari", hvis man surfer gennem sivene. Der er samme dybde over hele området, dog er der en tunge i den nordlige del af området, oppe langs den sydligste bådebro.

Læs mere om spottet her

10 gode råd fra Dansk Surf & Rafting forbund